CZ
EN

Všeobecné podmínky účasti na tanečním kempu FEEL YOUR BODY

Poskytovatel  FYB Praha, z.s. se sídlem Rozdvojená 229, Minkovice 463 12 Šimonovice, IČO: 14416565 (dále jen „Poskytovatel“) vydává tyto všeobecné podmínky, které upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem, popř. jeho zákonným zástupcem, pokud účastník nedovršil 18 let věku (dále jen „Účastník“).


Registrace a platba:

Smluvní vztah vzniká posláním přihlášky Účastníkem prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách www.feelyourbody.cz. Účastník následně obdrží e-mail o přijetí registrace s následujícími pokyny k platbě: 

Zálohu ve výši 4000 kč je Účastník povinen uhradit ihned po dokončení registrace.

Bez uhrazení zálohy do uvedené lhůty nebude Účastníkovi umožněn vstup na akci.

Doplatek je účastník povinen uhradit buď to online nebo na místě na začátku akce platební kartou.

Výše doplatku pro Feel Your Body 2023 se řídí datem registrace a zakoupeným typem balíčku a je následující:

Registrace do 15.5.2024

– výše doplatku pro balíček “DOUBLE UP” je 8 000 kč.

– výše doplatku pro balíček “STAY FLY” je 5 100 kč.

– výše doplatku pro balíček “SOUL FOOD” je 4 550 kč. 

2. Registrace do 1.7.2024 

– výše doplatku pro balíček “DOUBLE UP” je 9 000 kč.

– výše doplatku pro balíček “STAY FLY” je 6 000 kč.

– výše doplatku pro balíček “SOUL FOOD” je 5 100 kč.


Výše doplatku pro Feel Your Body: Kids and Juniors je do 1 časového období:

Odeslání zálohy v částce 4000 kč při dokončení registrace –  výše doplatku: 2 800 kč do začátku akce online přes platební bránu nebo na místě na začátku akce platební kartou Zákazník má právo zrušit svou účast na akci písemnou formou a v takovém případě má poskytovatel právo na storno poplatky dle následujících kritérií: 

Při zrušení účasti do 17.3.2024 je zákazníkovi vrácena platba ve výši zálohy, která činí 4000 kč

Při zrušení účasti od 17.3.2024 je platba nevratná a činí storno poplatek 100%

Při zrušení akce v případě vládních nařízení, která by znemožnila kemp uskutečnit, je Účastníkovi vrácena platba v plné výši

Při zrušení akce ze strany organizátora bude účastníkům vráceno 100% zaplacené ceny ve lhůtě 60 dnů.

Odpovědnost:

Poskytovatel nenese odpovědnost za osobní věci Účastníka v průběhu kempu.

Poskytovatel neodpovídá za zdravotní stav Účastníka vyvolaný nebo způsobený účastí v dané akci.

Poskytovatel není odpovědný za škody na majetku nebo finanční škody, které nejsou zaviněny nebo které nejsou způsobeny hrubým zanedbáním ze strany Poskytovatele.

Vyloučení:

Účastník může být Poskytovatelem vyloučen z akce, pokud svojí agresivitou nebo jiným způsobem bude nebezpečný sobě nebo ostatním účastníkům.V takovém případě je účastník povinen uhradit náklady spojené s ukončením pobytu na kempu. Poskytovatel zároveň účastníkovi není povinen vrátit peníze za zbylé dny a služby pobytu.

Nezletilý účastník může být Poskytovatelem vyloučen z akce z důvodu konzumace alkoholu či jiných návykových látek. V případě, že poskytovatel rozhodne o ukončení pobytu na kempu nezletilého dítěte z tohoto důvodu, zákonný zástupce zajistí odvoz dítěte z akce nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu poskytovatel informaci o vyloučení zákazníka sdělí. Zákazník se zavazuje uhradit škody a veškeré náklady související s dopravou nezletilého dítěte zákonnému zástupci, pokud si dítě včas sám nevyzvedne (zejména náklady na cestovné dítěte i výchovného personálu).