CZ
EN

Všeobecné podmínky účasti na tanečním kempu FEEL YOUR BODY

Poskytovatel  FYB Praha, z.s. se sídlem Rozdvojená 229, Minkovice 463 12 Šimonovice, IČO: 14416565 (dále jen „Poskytovatel“) vydává tyto všeobecné podmínky, které upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem, popř. jeho zákonným zástupcem, pokud účastník nedovršil 18 let věku (dále jen „Účastník“).

Registrace a platba

Smluvní vztah vzniká posláním přihlášky Účastníkem prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách www.feelyourbody.cz. Účastník následně obdrží e-mail o přijetí registrace s následujícími pokyny k platbě:

 • Zálohu ve výši 3500 kč je Účastník povinen uhradit ihned po dokončení registrace.
 • Bez uhrazení zálohy do uvedené lhůty nebude Účastníkovi umožněn vstup na akci.
 • Doplatek je účastník povinen uhradit budto online nebo na místě na začátku akce platební kartou.
 • Výše doplatku pro Feel Your Body 2023 se řídí datem registrace a zakoupeným typem balíčku a je následující:

 

 1. Registrace do 8.3.2023- výše doplatku pro balíček “SOUL FOOD” je 3 650 kč.

 2. Registrace do 31.3.2023 – výše doplatku pro balíček “DOUBLE UP” je 5 450 kč.
  – výše doplatku pro balíček “STAY FLY” je 4 450 kč.
  – výše doplatku pro balíček “SOUL FOOD” je 3 850 kč.
  – výše doplatku pro balíček “EARLY BIRD” je 3 200 kč.

 3. Registrace do 29.4.2023 – výše doplatku pro balíček “DOUBLE UP” je 5 850 kč.
  – výše doplatku pro balíček “STAY FLY” je 4 750 kč.
  – výše doplatku pro balíček “SOUL FOOD” je 3 850 kč.
  – výše doplatku pro balíček “EARLY BIRD” je 3 200 kč.

Registrace v období od 30.4.2023 do 12.7.2023 – výše doplatku pro balíček “DOUBLE UP” je 6500 kč.
– výše doplatku pro balíček “STAY FLY” je 5 050 kč.
– výše doplatku pro balíček “SOUL FOOD” je 4 550 kč.
– výše doplatku pro balíček “EARLY BIRD” je 3 200 kč.

 • Výše doplatku pro Feel Your Body: Kids and Juniors je do 1 časového období:
 1. Odeslání zálohy v částce 3500 kč při dokončení registrace –  výše doplatku: 3100 kč do začátku akce online přes platební bránu nebo na místě na začátku akce platební kartou 
  Zákazník má právo zrušit svou účast na akci písemnou formou a v takovém případě má poskytovatel právo na storno poplatky dle následujících kritérií:

 

 • Při zrušení účasti do 5.3.2023 je zákazníkovi vrácena platba ve výši zálohy, která činí 3500 kč
 • Při zrušení účasti od 6.3.2023 je platba nevratná a činí storno poplatek 100%
 • Při zrušení akce v případě vládních nařízení, která by znemožnila kemp uskutečnit, je Účastníkovi vrácena platba v plné výši
 • Při zrušení akce ze strany organizátora bude účastníkům vráceno 100% zaplacené ceny ve lhůtě 60 dnů.

Odpovědnost

Poskytovatel nenese odpovědnost za osobní věci Účastníka v průběhu kempu.

Poskytovatel neodpovídá za zdravotní stav Účastníka vyvolaný nebo způsobený účastí v dané akci.

Poskytovatel není odpovědný za škody na majetku nebo finanční škody, které nejsou zaviněny nebo které nejsou způsobeny hrubým zanedbáním ze strany Poskytovatele.

Vyloučení

Účastník může být Poskytovatelem vyloučen z akce, pokud svojí agresivitou nebo jiným způsobem bude nebezpečný sobě nebo ostatním účastníkům.V takovém případě je účastník povinen uhradit náklady spojené s ukončením pobytu na kempu. Poskytovatel zároveň účastníkovi není povinen vrátit peníze za zbylé dny a služby pobytu.

Nezletilý účastník může být Poskytovatelem vyloučen z akce z důvodu konzumace alkoholu či jiných návykových látek. V případě, že poskytovatel rozhodne o ukončení pobytu na kempu nezletilého dítěte z tohoto důvodu, zákonný zástupce zajistí odvoz dítěte z akce nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu poskytovatel informaci o vyloučení zákazníka sdělí. Zákazník se zavazuje uhradit škody a veškeré náklady související s dopravou nezletilého dítěte zákonnému zástupci, pokud si dítě včas sám nevyzvedne (zejména náklady na cestovné dítěte i výchovného personálu).